Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PTOMAIN

 (A. ptomaine), ancaloit thối rữa trong xác chết động vật. Nhóm các hợp chất amin được tạo ra do sự phân huỷ protein trong động vật chết bởi vi sinh vật. Vd. metylamin, myđalein, cađaverin...