Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN VI LƯỢNG

phân có chứa những nguyên tố mà cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ, vd. bo (B), kẽm (Zn), đồng (Cu), molipđen (Mo), mangan (Mn), coban (Co),vv. nhưng có tác dụng tăng khả năng kích thích quá trình sinh trưởng và trao đổi chất của cây trồng, tăng hiệu lực quang hợp và các phản ứng quang hoá để chuyển các chất đơn giản thành hợp chất phức tạp trong củ và quả của cây trồng. Nguyên tố vi lượng đóng vai trò như những vitamin cho thực vật, được bổ sung vào phân bón dưới dạng các hợp chất cùng với phân bón vô cơ hoặc hữu cơ. PVL chỉ có hiệu quả cho từng loại cây và từng loại đất thiếu các nguyên tố vi lượng, dùng quá lượng quy định sẽ có hại cho cây trồng.