Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TỬ PHÂN CỰC

phân tử có các trọng tâm điện tích dương và âm không trùng nhau. PTPC được đặc trưng bằng giá trị mômen lưỡng cực và có xu thế định hướng trong điện trường, từ trường. PTPC thường có hằng số điện môi lớn, vd. phân tử nước có hằng số điện môi bằng 80 và mômen lưỡng cực bằng 1,84 đơbai.