Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TỬ KHỐI

(cg. phân tử lượng), khối lượng của một phân tử, tính bằng một đơn vị chung với nguyên tử khối (xt. Nguyên tử khối). PTK của một phân tử bằng tổng nguyên tử khối của tất cả những nguyên tử tạo nên phân tử đó, vd. phân tử H2O có hai nguyên tử H và một nguyên tử O nên PTK của H2O là 2 x 1,0079 + 15,9994 = 18,0152. Ngoài ra, khái niệm PTK còn được mở rộng cho một hỗn hợp chất có thành phần xác định, chẳng hạn PTK của không khí được lấy gần  đúng là 29.

PTK là một trong những đặc tính cơ bản nhất của chất. Từ PTK người ta xác định đơn vị mol rất thông dụng (x. Mol) của chất.