Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PROTAGON

 (A. protargol), hệ phân tán bạc (Ag) trong nước (khoảng 1% Ag) được làm bền bởi chất bảo vệ là anbumin. Dùng để diệt khuẩn, làm thuốc chữa đau mắt đỏ.