Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH VI LƯỢNG

sự phân tích (định tính, định lượng) những lượng nhỏ các chất có khối lượng cỡ 10-2 - 10-6g, thể tích cỡ 10-3ml. Do phân tích những lượng nhỏ chất nên các phương pháp phân tích liên quan mật thiết đến việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị và kĩ thuật chuyên dụng, có độ chính xác cao. Tuỳ theo lượng chất phân tích, thường chia ra bán vi lượng, vi lượng và siêu vi lượng lần lượt ứng với lượng chất là 10-2 - 10-3, 10-4 - 10-8 và 10-9 - 10-15g.