Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH SA LẮNG

phương pháp đo tốc độ sa lắng các hạt của hệ đa phân tán, khi rơi tự do xuống đáy bình do tác dụng của trọng trường. Thiết bị thường dùng trong phép PTSL là cân xoắn hoặc cân sa lắng. Cân cho phép xác định khối lượng các hạt rơi trên đĩa cân theo thời gian, từ đó xác định được đường phân bố các hạt theo kích thước.