Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

các phép phân tích định lượng hoá học dựa trên sự xác định khối lượng các chất. Chất trước khi cân phải được sấy khô hoặc nung tới khối lượng không đổi ứng với thành phần xác định có công thức hóa học xác định. Hiện nay, các cân có thể chính xác tới 0,001mg, nên độ chính xác PTKL rất cao, vì vậy PTKL thường được coi là phương pháp trọng tài đối với các phương pháp phân tích khác. Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều thời gian vì phải qua nhiều giai đoạn (kết tủa, lọc, rửa, nung, cân, vv.).