Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH HỮU CƠ

một lĩnh vực của phân tích sử dụng những phương pháp hoá học và hoá lí để định tính và định lượng các nguyên tố (phân tích nguyên tố), các nhóm chức, cấu trúc của những hợp chất hữu cơ (phân tích phân tử). Hiện nay, trong PTHC, người ta sử dụng rộng rãi nhiều phương pháp hoá lí và vật lí hiện đại, vd. các phương pháp sắc kí (sắc kí khí, sắc kí lỏng cao áp, sắc kí bản mỏng, sắc kí cột...), các phương pháp phổ (hồng ngoại, tử ngoại, cộng hưởng từ hạt nhân, khối phổ...), phương pháp phân tích nhiệt vi sai (đặc biệt được sử dụng trong việc phân tích các chất polime), vv.