Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH HOÁ LÍ

lĩnh vực nghiên cứu các biểu đồ pha mô tả sự phụ thuộc của một tính chất vật lí bất kì có thể đo được vào thành phần của các hệ hoá học nhiều cấu tử. Phương pháp này cho phép xác định thành phần của hệ mà không cần tách các hợp phần. Vd. Phân tích nhiệt là một loại PTHL mà nội dung là nghiên cứu quan hệ giữa độ nóng chảy và thành phần của hệ dùng để xác định thành phần hợp kim, khoáng vật, sành sứ, polime, vv. Cần phân biệt PTHL với phương pháp phân tích hoá lí là lĩnh vực của phân tích trong đó được áp dụng rộng rãi các phương pháp vật lí và hoá  lí.