Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

lĩnh vực phân tích nhằm xác định hàm lượng các chất (nguyên tố, ion, gốc, nhóm chức...) trong đối tượng phân tích. PTĐL thường được tiến hành sau phân tích định tính. Phương pháp PTĐL gồm các phương pháp sau: phân tích khối lượng, phân tích thể tích, phân tích khí, phân tích công cụ, vv. PTĐL được hiện đại hoá nhờ áp dụng rộng rãi các phương pháp đo vật lí: quang, điện, từ... với kĩ thuật ngày càng tinh vi.