Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ

lĩnh vực phân tích định tính, định lượng các chất dựa trên tính chất điện hoá của chúng. Các phương pháp điện hoá thông dụng là điện thế, cực phổ, culông, độ dẫn. Phương pháp cực phổ các dạng khác nhau là một trong những phương pháp phân tích tiên tiến, có nhiều triển vọng.