Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PRECLƠ F.

(Đ. Fritz Pregl; 1869 - 1930), nhà hoá học Áo, một trong những người sáng lập ngành phân tích vi lượngphân tích giọt. Preclơ cũng nghiên cứu trong lĩnh vực axit mật và những sản phẩm thuỷ phân anbumin. Giải thưởng Nôben (1923).