Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PƠKIN U. H.

 (William Henry Perkin; 1838 - 1907), nhà hoá học Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp phẩm nhuộm hữu cơ. Là người đầu tiên tổng hợp phẩm nhuộm màu hoa cà (1856); tìm ra phương pháp điều chế các axit không no kiểu axit xinamic (phản ứng Pơkin).