Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỐC CƯỜNG GIAO CẢM

(tk. thuốc giống giao cảm), chất trung gian hoá học của hệ giao cảm, chủ yếu là noradrenalin, cadrenalin và đopamin. TCGC có tác dụng trên các cơ quan và tuyến, giống như khi kích thích hệ giao cảm. Về mặt hoá học, gồm các dẫn chất của nhiều nhóm hoá học khác nhau: dẫn chất của amin - diphenol (adrenalin, noradrenalin, isoprenalin...); dẫn chất của amin monophenol (phenylephrin...); dẫn chất của aminphenyl (ephedrin amphetamin...); dẫn chất của imidazol (naphazolin...). Mỗi TCGC có những đặc điểm tác dụng khác nhau và được sử dụng khác nhau. Vd. isoprenalin, dopamin, dobutamin dùng tiêm tĩnh mạch trong chăm sóc tích cực cho các trường hợp suy tim nặng, có tác dụng tức thời và ngắn hạn, làm tăng sự co cơ, làm chậm nhịp tim, vv.