Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SCLEROPROTEIN

 (A. scleroprotein), một trong nhóm các protein thu được từ cấu trúc bộ xương ngoài của động vật. Không hoà tan trong nước, dung dịch muối, axit loãng và kiềm. Có nhiều tính chất lí hoá học đặc biệt. Gồm: keratin (chất sừng) ở lông, tóc; elastin (chất đàn hồi) của mô đàn hồi; colagen (chất tạo keo) của mô liên kết.