Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỐI TỬ ANION

(A. anion), anion trong phân tử phức chất gắn trực tiếp với ion trung tâm bằng liên kết phối trí (x. Liên kết phối trí). Vd. anion xianua (CN-) là PTA trong ion phức hexaxianoferat (II) [Fe(CN)6]4-.