Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIREC

(A. pyrex), tên một loại thuỷ tinh chịu nhiệt được chế từ silic oxit (81%), axit boric (12%), một lượng nhỏ nhôm và xút. Dùng để sản xuất các dụng cụ thí nghiệm hoá học và đồ dùng gia đình.