Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIN NHIỆT ĐIỆN

Khi hai chỗ nối của hai dây kim loại khác nhau, có nhiệt độ khác nhau, sẽ có một dòng điện xuất hiện trong mạch. Một mạch như vậy được gọi là PNĐ. Áp dụng để chế tạo nhiệt kế nhiệt điện (cặp nhiệt điện).