Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIN CHUẨN OEXTƠN

(cg. pin mẫu Oextơn), pin có cấu tạo: cực dương (+) là thuỷ ngân; cực âm (-) là hỗn hống cađimi, dung dịch bão hoà của cađimi sunfat:

Cd(Hg)│CdSO4. H2O  CdSO4 (b.h), Hg2SO4|Hg(+)

trong đó, kí hiệu b.h = bão hoà; còn các chất khác ở trạng thái rắn.

PCO có hai đặc điểm: 1) Suất (sức) điện động (SĐĐ) E ổn định - hầu như không biến đổi theo thời gian (do đó được làm pin mẫu). 2) SĐĐ thay đổi có tính quy luật và không đáng kể theo nhiệt độ (t) đo theo oC :

E = E20 - 4,06.10-5 (t - 20) - 9,5.10-7 (t - 20)2 ...

Giá trị của SĐĐ ở 20oC: E20 = 1,0186 V.

Được dùng trong phòng thí nghiệm để thực hiện các phép đo suất điện động của các pin điện bằng phương pháp bổ chính. Pin do nhà công nghiệp - kĩ sư điện Hoa Kì gốc Anh Oextơn (E. Weston; 1850 - 1936) sáng chế (1892).