Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC THẢI
   phương pháp nghiên cứu nhân cách tâm lí học hiện đại, làm bộc lộ ra bên ngoài những đặc điểm nhân cách mà chính bản thân chủ thể cũng không ý thức được. Đó là những thủ thuật nghiên cứu gián tiếp nhân cách, được dựa trên việc xây dựng một tình huống kích thích đặc trưng, mềm dẻo, tạo ra được những điều kiện thuận lợi cho sự thể hiện các khuynh hướng, tâm thế, trạng thái xúc cảm và những đặc điểm nhân cách khác. Phương pháp PN không do các chức năng tâm lí, mà do phong cách, khuôn mẫu ứng xử của cá nhân trong mối quan hệ với môi trường xã hội xung quanh. Test “các vết mực đen” của nhà tâm lí học Thuỵ Sĩ H. Rôsac (H. Rorschach, 1884 - 1920) được coi là một phương pháp PN đầu tiên. Sau này, có hàng loạt các phương pháp PN khác đã ra đời: test tổng giác theo chủ đề (T.A.T), test Rôden - Xvai (Rosen - Zweig), test liên tưởng của Iung (C. G. Jung), vv.