Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RƯỢU QUỲ

dung dịch bão hoà của quỳ trong etanol; có màu hồng trong môi trường axit và màu xanh trong môi trường bazơ. Dùng làm chất chỉ thị axit - bazơ trong phân tích hoá học (xt. Giấy quỳ).