Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RUZICHKA L.

(Leopold Ruzicka; 1887 - 1976), nhà hoá học hữu cơ Thuỵ Sĩ, có nhiều công trình nghiên cứu về cấu tạo hoá học  và tổng hợp các hợp chất hữu cơ thiên nhiên: các đi - và politecpen, các hocmon steroit, các chất thơm. Giải thưởng Nôben [1939, cùng với nhà hoá học Đức Butênan A. F. I. (A. F. J. Butenandt)].