Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP TRẮC QUANG

 1. Tập hợp các phương pháp đo đặc trưng năng lượng của các bức xạ điện từ và các đại lượng quang học như độ chiếu sáng, cường độ sáng, quang thông, độ chói, vv.

2. Phép đo cường độ bức xạ và thông lượng của các hạt điện tích theo độ đen mà chúng gây ra trên các lớp nhạy sáng (kính ảnh, giấy, màn huỳnh quang, vv.).