Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHI KIM

(cg. phi kim loại), những nguyên tố mà đơn chất không có tính chất đặc trưng của kim loại như ánh kim, dẻo dai, dẫn điện và dẫn nhiệt. Ở điều kiện thường, những PK là chất khí như hiđro, oxi, nitơ, flo, clo và khí hiếm; brom là chất lỏng; bo, cacbon, silic, lưu huỳnh, photpho, iot là chất rắn. PK có tính chất hoá học khác kim loại; oxit cao của PK thường là oxit axit còn oxit thấp của kim loại là oxit bazơ.  Xt. Á kim.