Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RÔBINXƠN R.

(Robert Robinson; 1886 - 1975), nhà hoá học hữu cơ Anh, một trong những người sáng lập ngành hoá học các hợp chất thiên nhiên. Rôbinxơn nghiên cứu về lí thuyết hoá hữu cơ, về cấu tạo, tổng hợp và sinh tổng hợp nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học (chủ yếu là các ancaloit). Giải thưởng Nôben (1947).