Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SƯƠNG MÙ BỨC XẠ

(cg. sương giá), x. Sương mù.