Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỮA LƯU HUỲNH

hệ phân tán dưới dạng sữa hạt rất mịn lưu huỳnh trong nước được tạo nên khi cho axit vào dung dịch muối polisunfua.