Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN HOÁ HỌC

(cg. phân khoáng, phân vô cơ), phân thuộc nhóm các hợp chất vô cơ có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng như: nitơ (N), kali (K), photpho (P). PHH có thể chứa một, hai hoặc ba chất dinh dưỡng N, P, K. Phân chỉ chứa một nguyên tố dinh dưỡng gọi là phân đơn và mang tên nguyên tố đó. Có ba loại PHH:

Loại một, bổ sung với lượng lớn N, P, K: phân đạm (N) thường dùng ure CO(NH2)2, các loại muối amoni sunfat, clorua, nitrat, cây hấp thụ dưới dạng amoni, hay dạng nitrat; phân lân (P), thường dùng các muối của photpho dưới dạng supe photphat đơn, photphat kép (photphat đicanxi CaHPO4, monocanxi Ca(H2PO2); hỗn hợp lân và đạm dưới dạng amophot, nitrophot; hỗn hợp lân, đạm, kali dưới dạng nitrophotka); phân kali (K) dưới dạng clorua (KCl), sunfat (K2SO4) hay langbeinit (K2SO4.MgSO4). Loại hai cung cấp Ca, Mg, S; thường dùng đá vôi (CaCO3), vôi sống (CaO), đolomit (Mg.Ca)CO3; loại sunfat kali. Loại ba - các nguyên tố vi lượng, bổ sung dưới dạng trộn với các phân chậm tan, hay các hợp chất hữu cơ của kim loại: Fe, Cu, Co, B, Zn.

PHH thường ở dạng muối khoáng dễ tan nên có tác dụng nhanh cho cây và cho đất, nhờ các phản ứng hoá học xảy ra nhanh trong đất và quá trình trao đổi dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên, bón quá nhiều PHH làm cho đất bị thoái hoá, gây ô nhiễm môi trường đất và nước do cây hút các gốc muối khoáng để lại trong đất các gốc axit và các chất độc hại.