Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUNFONAT

(A. sulfonate), muối của các axit sunfonic, vd. Natri - p - toluensunfonat (CH3 - C6H4 - SO3Na - p).