Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUNFON

(A. sulfone), hợp chất hữu cơ kiểu R2SO2 hay RSOOR, vd. etylsunfon (C2H5)2 SO2. Trong y học, các S thường được dùng làm thuốc ngủ.