Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUNFO HOÁ

(A. sulfonation), sự đưa nhóm sunfonic (-SO3H) vào hợp chất hữu cơ, tạo liên kết S - C. Tác nhân SH thông thường là axit sunfuric (H2SO4) đặc hoặc oleum (SO3 trong H2SO4). Phản ứng SH được dùng rộng rãi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Các sunfoaxit được dùng như là các bán sản phẩm trong tổng hợp phẩm nhuộm, điều chế dược phẩm, các hợp chất hoạt động bề mặt.