Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỘI NĂNG

gồm tất cả các dạng năng lượng chứa trong vật, trừ động năng của chuyển động toàn khối chất trong không gian và thế năng tương tác của toàn bộ vật trong trường lực ngoài. NN của một vật phụ thuộc vào trạng thái của nó. NN là một hàm trạng thái. Nói chung, người ta không thể xác định được giá trị tuyệt đối của NN nhưng có thể tìm được biến thiên ∆U của nó trong một quá trình từ trạng thái 1 (U1) sang trạng thái 2 (U2):

∆U = U2 - U1 = Q - A

trong đó, Q và A là nhiệt và công mà hệ trao đổi với môi trường ngoài (nguyên lí I của nhiệt động học).