Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NOVOCAIN

(A. novocaine; cg. procain), C13H20O2N2.HCl. Tinh thể không màu, không mùi; tnc = 154 oC. Tan trong nước, etanol. Dùng trong y học làm chất gây tê bộ phận.

 


Novocain