Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHỰA GUTTA - PECCA

 (A. gutta - percha) x. Gutta - pecca.