Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
REZOXIN

(A. resorcin, resorcinol; cg. rezoxinol, m - đihiđroxibenzen), C6H4(OH)2. Tinh thể không màu; tnc = 111oC; ts = 281oC. Điều chế bằng cách đun nóng chảy kiềm axit m - benzenđisunfonic. Là chất trung gian để sản xuất thuốc nổ (2,4 - đihiđroxi - 1, 3, 5 - trinitrobenzen), các chất màu (fluorexein, rođanin), dược phẩm (axit p - aminosalixylic), chất ổn định và chất dẻo hoá trong công nghiệp cao phân tử, vv.