Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
STRICHNIN

(A. strychnine), C21H22N2O2. Hợp chất thuộc loại ancaloit. Tinh thể màu trắng; tnc = 268oC; ts = 270 oC/ 5 mm Hg độ quay cực riêng với tia D: -159o (trong clorofom), -125o (trong etanol). Ít tan trong nước; tan trong etanol, benzen, clorofom. Trong y học, được dùng dưới dạng stricnin nitrat. S kích thích hệ thần kinh trung ương và là chất độc. Với lượng nhỏ có thể dùng làm chất trợ tim.