Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
STEROIT

(A. steroid), tên gọi chung các dẫn xuất của pehiđroxiclopentano - phenantren (xem hình vẽ công thức). Chất rắn có tính quang hoạt, ít tan trong nước. S được phân thành các nhóm sau: sterin, vitamin D, axit mật, ancol mật, saponin, steroit cacđiotonic, ancaloit steroit và hocmon steroit. Phổ biến trong động vật và thực vật. S được tách chiết từ tuỷ sống và mật của động vật có sừng, từ dịch thuỷ phân kiềm của sự lên men, từ dầu thực vật, mỡ  động vật, từ chất thải của công nghiệp giấy, từ loài thực vật khác nhau hoặc tổng hợp từ các nguyên liệu không phải nguồn gốc thiên nhiên. Dùng chủ yếu để làm thuốc chữa bệnh.

Steroit