Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
STAUĐINGƠ H.

(Hermann Staudinger; 1881 - 1965), nhà hoá học Đức, người sáng lập ngành hoá học cao phân tử. Đã đề ra lí thuyết cấu tạo mạch của các hợp chất cao phân tử và về sau bổ sung thêm khái niệm cao phân tử phân nhánh và cao phân tử mạng lưới ba chiều; tìm ra mối liên hệ giữa phân tử khối của polime và một số tính chất vật lí. Giải thưởng Nôben về hoá học (1953).