Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG XÚC TÁC

phản ứng xảy ra với sự tham gia của chất xúc tác để làm tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng: nếu tăng, gọi là PƯXT dương; nếu giảm, là PƯXT âm. Xt. Chất xúc tác.