Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG TRUNG HOÀ

phản ứng giữa axitbazơ. Vd. Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O. PƯTH thuộc loại phản ứng trao đổi.