Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC

phản ứng dùng anđehit khử ion Ag+ trong dung dịch bạc oxit trong amoniac thành bạc kim loại tạo nên lớp bạc mỏng bám lên trên bề mặt của một vật thể. Thường dùng để tráng gương, nên phản ứng này còn được gọi là phản ứng tráng gương.