Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG REFOMINH

(A. reforming), một quá trình chế biến dầu mỏ, chủ yếu là phân đoạn nhẹ hoặc ligroin, xảy ra ở 470 - 540 oC và áp suất 3 - 35 atm, để tạo xăng ô tô có chỉ số octan cao (80 trở lên), hợp chất thơm và hiđro. Xúc tác refominh công nghiệp đầu tiên và được sử dụng trong thời gian dài là platin (Pt) mang trên g - Al2O3 cho nên quá trình được gọi là platfominh. Từ cuối thập kỉ 80 thế kỉ 20, xúc tác đa kim loại (Pt - Pd, Pt - Ir, Pt - Sn) mang trên g - Al2O3 được đưa vào sử dụng tạo ra sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ refominh và nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình do làm gia tăng độ chuyển hoá, độ lựa chọn và giảm áp suất môi trường phản ứng.