Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÓM NITROZO

(A. nitroso group; cg. oximiđo), gốc - NO, hoá trị một, có chứa nitơ hoá trị ba: - N = O. Là nhóm không no, có số oxi hoá trung gian giữa hai nhóm - NO2 và - NH2, cho nên các hợp chất nitrozo có khả năng phản ứng rất cao và khó bảo quản được lâu.