Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SƠN

(hoá), chất cao phân tử tự nhiên hay tổng hợp có thể tạo màng rắn trên bề mặt kim loại, gỗ ... có vai trò bảo vệ hoặc trang trí. Có thể tự hoá rắn do sự polime hoá tự nhiên (dầu lanh) hoặc do dung môi hoà tan bay hơi còn lại màng (axetat xenlulozơ). S có thể có chất tạo màu (gọi là sắc tố) hoặc không (gọi là vecni). Xt. Sắc tố; Vecni.