Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỢI VITCO

(A.viscose silk), một loại sợi nhân tạo, được chế tạo bằng cách ngâm xenlulozơ vào dung dịch kiềm 18%, xử lí tiếp bằng cacbon đisunfua (xantogenat xenlulozơ), sau đó hoà tan hỗn hợp ấy vào dung dịch kiềm loãng, được dung dịch rất quánh gọi là vitco. Từ vitco, ép phun thành sợi vào dung dịch axit loãng (tơ nhân tạo). Vitco còn được dùng để chế tạo giấy bóng kính (xenlophan). Xt. Sợi nhân tạo.