Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỢI HOÁ HỌC

sợi tạo thành từ các chất hữu cơ thiên nhiên và các polime tổng hợp. SHH được chia thành hai nhóm lớn: sợi nhân tạo và sợi tổng hợp. Sản lượng SHH thế giới khoảng 25 triệu tấn/năm.