Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ - LỎNG

một phương pháp sắc kí tách các chất ở trạng thái khí; tách riêng từng cấu tử của hỗn hợp khí, dựa trên sự khác nhau về độ tan của chúng trong dung môi. Thông thường, PPSKKL được thực hiện như sau: pha tĩnh có thể là chất rắn hay lỏng; vd. một dung môi không bay hơi (dầu silicon, hiđrocacbon có độ sôi cao) tẩm trên những hạt chất rắn trơ (thuỷ tinh, polime...) được nạp đầy một cột kim loại hoặc thạch anh với đường kính, độ dài và hình dáng khác nhau. Pha động là chất khí (thường gọi là khí mang, vd. heli, acgon, nitơ, cacbonic...) di chuyển qua ống với tốc độ không đổi. Sau khi mẫu phân tích được nạp vào đầu cột sắc kí ở nhiệt độ đủ cao để hoá hơi chất lỏng, khí mang dẫn hỗn hợp định tách qua cột. Do có sự tương tác khác nhau trong pha tĩnh, các cấu tử trong hỗn hợp di chuyển với tốc độ khác nhau nên có thể tách ra khỏi nhau. PPSKKL được ứng dụng để phân tích sản phẩm dầu mỏ, hỗn hợp hiđrocacbon, dung môi, dược phẩm, hương liệu, các chất gốc thực vật; cũng phân tích được hợp chất vô cơ nếu hoá hơi được chúng, vd. titan tetraclorua (TiCl4), antimon (III) clorua (SbCl3), dẫn xuất tetrametyl của silic, gecmani, thiếc, chì.