Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRẮC QUANG

nhóm các phương pháp phân tích định lượng dựa trên định luật Lambe - Bêơ (Lambert -  Beer) về sự hấp thụ ánh sáng bởi các chất. Tuỳ theo tương tác giữa chất và ánh sáng, cách đo và loại dụng cụ đo, có thể phân biệt các phương pháp: 1) So màu, định lượng theo cường độ màu bằng mắt với máy so màu đơn giản. 2) So màu quang điện, định lượng theo độ hấp thụ bức xạ trong một miền hẹp ánh sáng trông thấy bằng máy so màu quang điện. 3) Phổ quang điện định lượng theo độ hấp thụ ánh sáng đơn sắc bằng quang phổ kế. 4) Độ đục, định lượng theo độ hấp thụ ánh sáng bởi chất ở dạng huyền phù bằng máy đo độ đục. 5) Huỳnh quang, định lượng theo độ huỳnh quang phát ra sau khi dọi tia tử ngoại vào chất.