Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẢN ỨNG KHƠI MÀO

phản ứng tạo ra gốc tự do nguyên thuỷ để kích thích phản ứng dây chuyền. Sự khơi mào có thể thực hiện bằng sự phân li đồng cực phân tử dưới tác dụng của nhiệt hoặc năng lượng photon. Vd. hexaphenyletan (C6H5)3 CC (C6H5)3 phân li thành hai gốc triphenylmetyl (C6H5)3C, peoxit hữu cơ (RCOO)2 phân li thành hai gốc RCOO dưới tác dụng của nhiệt; phân tử clo (Cl2) phân li thành hai gốc clo (Cl) khi hấp thụ photon.